Kolejna odsłona projektu pn. „Przystanek Police”

21 marca 2023

Uczestnicy projektu "Przystanek Police" siedzą przy stole i podają potrawy do stołu

W sobotę 18 marca w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach odbyła się kolejna odsłona projektu pn. "Przystanek Police" realizowanego przez Powiat Policki.

Tym razem uczestnicy projektu mieli okazję przygotować i spróbować tradycyjnych potraw kulinarnych.

W wydarzeniu, oprócz uczestników projektu, wzięli udział zaproszeni goście, między innymi: Wicestarosta Policki Joanna Napiwodzka, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska oraz Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie Henryk Kołodziej.

Projekt pn. „Przystanek Police” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej VII Włączenie Społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Celem projektu jest interwencyjna i kompleksowa pomoc dla 120 uchodźców w tym dzieci (90 kobiet, 30 mężczyzn) mająca na celu zwiększenie ich aktywności społecznej.

Wspieranie procesu ochrony i integracji wskazanych powyżej osób na terenie powiatu polickiego realizowane będzie na wielu płaszczyznach w szczególności poprzez takie działania jak: zapewnienia pomocy prawnej, psychologicznej i psychoterapeutycznej, doradcy zawodowego, coacha, pedagoga, zatrudnienia osoby posługującej się językiem ukraińskim/tłumacza, wsparcia w zaspokajaniu podstawowych potrzeb, zapewnienia asystentów integracyjnych, pracy socjalnej, organizowania i finansowania kursów, szkoleń lub innych form kształcenia, w tym nauki języka polskiego, organizacja zajęć i warsztatów integracyjnych.

Dobór form wsparcia ma indywidualny charakter pod kątem potrzeb poszczególnych uczestników projektu.

Głównymi zadaniami realizowanymi w projekcie są:

  • Diagnoza i wsparcie asystenckie
  • Wsparcie specjalistyczne

Projekt przyczyni się do załagodzenia zdiagnozowanych problemów poprzez interwencję skierowaną do osób i rodzin, które wymagają wsparcia w danym momencie z powodu sytuacji kryzysowej, w jakiej się znaleźli. Rezultatem projektu jest wsparcie 120 osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego 2022 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 795 000,00 zł, w tym 675 750,00 zł pochodzi ze środków unijnych, a 119 250,00 zł ze środków budżetu Państwa.

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach do końca czerwca br.

Fotogaleria

Tekst: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email