IX posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach

16 marca 2017

13 marca w Starostwie Powiatowym w Policach odbyło się IX posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach.

Głównym tematem spotkania było zaopiniowanie wniosku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Policach przy ul. Janusza Korczaka 53 o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” (obszar D) oraz wniosku Szczecińskiego Stowarzyszenia „Złoty Wiek” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Stanisława Hryniewieckiego 9 o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” (obszar D).

Obydwa projekty dotyczyły likwidacji barier transportowych poprzez zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.

Po wyczerpujących informacjach przekazanych członkom Rady przez przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach ww. wnioski zostały zaopiniowanie pozytywnie. Na tym spotkanie zakończono.

Tekst: Halina Michalak/Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach

Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Drukuj Drukuj Email Email