IV posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach

16 marca 2017

28 lutego w Starostwie Powiatowym w Policach odbyło się IV posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach.

Rada rozpoczęła obrady od przyjęcia harmonogramu pracy Rady na rok 2017. Kolejnym punktem spotkania było skonsultowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Polickiego szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych.

Po wyczerpującym omówieniu projektu uchwały przez Krystynę Wiśniewską Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury, członkowie Rady nie wnieśli uwag do konsultowanego projektu.

Rada w kolejnym punkcie obrad zajęła się projektem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Polickim na lata 2017 – 2024”.

Po wyczerpujących informacjach przekazanych przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach Beatę Karlińską członkowie Rady wyrazili pozytywną opinię dotyczącą przedstawionego dokumentu. Na tym spotkanie zakończono.

Tekst: Agnieszka Lewandowska/Podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach

Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Drukuj Drukuj Email Email