Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego

16 marca 2017

15 marca br. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie odbyła się konferencja poświęcona tematyce bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Pośród licznie przybyłych uczestników spotkania byli m.in.: przedstawiciele Policji, Szczecińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, a także samorządów i  powiatowych rad bezpieczeństwa.

Powiat Policki reprezentowany był przez Starostę Polickiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Policach odpowiedzialnych za działania w zakresie inżynierii drogowej oraz edukacyjno-profilaktyczne.

W pierwszej części spotkania przedstawiono informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa w województwie zachodniopomorskim ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz przedsięwzięć podejmowanych tym zakresie.

Jak wynika z policyjnych statystyk w 2016 r. na drogach naszego województwa doszło do 1332 wypadków, w których zginęło 149 osób, a 1608 zostało rannych . Sporą grupę ofiar stanowią piesi. Największą liczbę wypadków z ich udziałem odnotowano w okresie jesienno-zimowym.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat zauważalny jest wzrost działań zarządców dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Powstają m.in. nowe chodniki, ścieżki rowerowe, dodatkowe oznakowania i doświetlenia przejść dla pieszych. Wciąż jednak jest jeszcze wiele do zrobienia. Nie da się również do końca wyeliminować czynnika ludzkiego. Za najczęstszą przyczynę wypadków wskazywane są błędy człowieka, jak np.: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu czy warunków pogodowych oraz brak rozwagi, lekceważenie obowiązujących przepisów ruchu drogowego i pośpiech.

W drugiej części konferencji zaprezentowano działalność powiatowych rad bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie Powiatu Polickiego i Stargardu.

Prezentacji Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Powiecie Polickim dokonał Andrzej Bednarek - Starosta Policki, który jednocześnie jest jej  przewodniczącym.

Misją powołanej rady są działania na rzecz ochrony życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego.

To przykład dobrej praktyki polegającej na integracji i współdziałaniu kilku instytucji, w tym samorządów zarówno powiatowego jak i gminnych, na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców .

Spotkanie  było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat stosowanych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Organizatorem wydarzenia byli Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie.

Fotogaleria

Tekst i Foto: Agnieszka Rychlik-Bakalarz Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju, Informacji  i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach.

Drukuj Drukuj Email Email