Integracja danych i usługi sieciowe w Systemie Informacji Przestrzennej

10 stycznia 2024

Grafika promująca System Informacji Przestrzennej

Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, realizuje między innymi założenia dyrektywy INSPIRE poprzez ułatwienie społeczeństwu dostępu do zharmonizowanych zbiorów danych przestrzennych i ich ponownego wykorzystania w sposób operacyjny.

Realizacja projektu wymagała zatem zintegrowania Systemu z wieloma komponentami zewnętrznymi, w tym z systemami dziedzinowymi funkcjonującymi w powiatach. Proces ten był niezbędny, ponieważ System RIIP WZ wykorzystuje dane gromadzone i zarządzane przez jednostki powiatowe.

Przyjęcie partnerskiej metody współpracy doprowadziło do pełnej integracji poszczególnych systemów powiatowych z węzłem wojewódzkim w zakresie przesyłania danych, w celu ich dalszego wykorzystania przez moduły dziedzinowe RIIP WZ oraz w zakresie przeglądania tych danych za pośrednictwem Geoportalu (Portalu Mapowego RIIP WZ).

Dzięki zastosowanemu podejściu użytkownik Systemu ma możliwość odbioru danych za pośrednictwem usług sieciowych WMS i WFS.

W ramach Projektu RIIP WZ udostępniono wybrane e-usługi na poziomie wojewódzkim poprzez brokera usług – jest on punktem dostępu do usług poziomu powiatowego. Z tego względu zapewniono komunikację pomiędzy systemami powiatowymi, a Systemem RIIP WZ w zakresie dostępu do usług, przy czym należy pamiętać, że usługi te są w całości świadczone przez jednostki poziomu powiatowego.

Warto podkreślić, iż korzystając z danych w postaci usług sieciowych użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z zasobów, które są prowadzone i aktualizowane na podstawie przepisów prawa, przez powołane do tego instytucje.

Oparcie Portalu RIIP WZ na usługach sieciowych umożliwia różnorodną prezentację graficzną zgromadzonych danych poprzez wygenerowanie warstw, które są w obszarze zainteresowania użytkownika.

System RIIP również udostępniania dane usługami sieciowymi i ta wzajemna wymiana usług sieciowych przyczynia się z pewnością do szybszego rozwoju naszej krajowej infrastruktury informacji przestrzennej, która potrzebna jest każdemu nowoczesnemu społeczeństwu.

System Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego znajdziemy pod adresem strony internetowej.

Tekst i Foto: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email