Dane wojewódzkie w Systemie Informacji Przestrzennej

10 stycznia 2024

Grafika promująca System Informacji Przestrzennej

Projekt Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego został uruchomiony w odpowiedzi na potrzebę uporządkowania danych przestrzennych charakteryzujących obszar województwa zachodniopomorskiego oraz zagwarantowania do nich powszechnego, nieograniczonego dostępu.

Jednym z głównych celów budowy Systemu było udostępnienie użytkownikom danych gromadzonych w rejestrach oraz ewidencjach prowadzonych przez województwo, a także dostarczenie narzędzi do realizacji zadań statutowych dla części wydziałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Jednostek Organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego.

Efektem prac było utworzenie w Systemie dedykowanych modułów - aplikacji, które zapewniają obsługę Interesantów on-line.

Dane wojewódzkie zgromadzone są w następujących komponentach Systemu:

1. Moduły dziedzinowe, w tym:

  • Moduł Rolnictwo i Rybactwo,
  • Moduł Gospodarka Nieruchomościami,
  • Moduł Parki Krajobrazowe,
  • Moduł Ochrona Środowiska,
  • Moduł Planowanie Przestrzenne,

2. Portal WODGiK

Przetwarzane dane wojewódzkie prezentowane są użytkownikowi w nowoczesnej aplikacji działającej w przeglądarce internetowej. Zadaniem tej części Systemu RIIP WZ jest publikowanie, przeglądanie i wyszukiwanie danych przestrzennych poszczególnych departamentów.

Udostępnione aplikacje oferują narzędzia umożliwiające użytkownikom:
• importowanie danych,
• lokalizowanie przestrzenne obiektów na podkładzie referencyjnym,
• generowanie map tematycznych,
• definiowanie usług danych przestrzennych, umożliwiających publikację danych.

Zarejestrowany użytkownik ma dostęp do wojewódzkich e-usług. Czytelny i intuicyjny panel główny ułatwia poruszanie się po Portalu. Dzięki interaktywnej komunikacji wszystkie czynności związane ze składaniem i obsługą wniosków procedowane są w sposób elektroniczny. Do tej pory załatwianie tego typu spraw wymagało osobistego stawiennictwa w urzędzie lub wymiany korespondencji e-mail.

Warto podkreślić, że moduły dziedzinowe są zintegrowane z systemami zewnętrznymi w tym systemami Partnerów projektu, co w jeszcze większym stopniu zapewnia kompleksową obsługę sprawy zgłoszonej przez użytkownika. Integracja z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej umożliwia uwierzytelnianie składanej dokumentacji.

Z kolei połączenie z systemem EZD PUW prowadzi do równoległego zarejestrowania dokumentacji w funkcjonującym w Urzędzie systemie obiegu dokumentów. Użytkownik ma również dostęp do zewnętrznego systemu płatności elektronicznych, który umożliwia dokonanie płatności i jej automatyczne rejestrowanie w dedykowanym module.

System Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego znajdziemy pod adresem strony internetowej.

Zachęcamy do obejrzenia filmiku promującego Geoportal

Tekst i Foto: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email