II sesja Rady Powiatu w Policach

24 maja 2024

24 maja br. odbyła się II sesja Rady Powiatu w Policach.

Otwarcia obrad sesji dokonał Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Janusz Szwyd.

Po poszerzeniu porządku obrad, Radni Powiatu Polickiego podjęli uchwały w sprawie:

  • odwołania z dniem 24 maja br.  Skarbnika Powiatu Polickiego Joanny Wawrzyckiej,
  • powołania z dniem 24 maja br. Skarbnika Powiatu Polickiego Anny Piaseckiej-Grzegorek,
  • powołania stałych komisji,
  • uchwalenia „Ramowego Planu Pracy Rady Powiatu w Policach na 2024 rok”,
  • delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Polickiego,
  • zmiany przedstawicieli Rady Powiatu w Policach w składzie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Policach.

Ponadto wysłuchali prezentacji dot."Oceny zasobów pomocy społecznej" za 2023 r. przedstawionej przez Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Beatę Karlińską, a także  „Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2023 r." referowanego przez Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach Edytę Rudecką.

Obecni na sesji byli również goście m. in.: Burmistrz Polic Krystian Kowalewski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Artur Echaust, a także Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach Halina Michalak oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach Paweł Wieczorkowski.

Kolejna sesja Rady Powiatu w Policach odbędzie się 28 czerwca 2024 roku.

Fotogaleria

Tekst: Agnieszka Jaguszewska, Wydział Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach

Foto: Agnieszka Rychlik-Bakalarz, Paulina Wiercioch, Wydział Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email