Funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Policach

12 marca 2020

Komunikat

Zarządu Powiatu w Policach

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 (koronawirus) zwracamy się do potencjalnych klientów Starostwa Powiatowego w Policach z apelem o zaniechanie lub ewentualne ograniczenie osobistego załatwiania spraw w urzędzie oraz zachęcamy do wykorzystywania alternatywnych sposobów komunikowania się z pracownikami urzędu, tj. drogą elektroniczną lub telefoniczną albo za pośrednictwem tradycyjnej korespondencji pocztowej.

Jednocześnie przypominamy, że dane kontaktowe pracowników Starostwa Powiatowego w Policach znajdują się na stronie internetowej Powiatu Polickiego – www.policki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Policach - www.powiatpolicki.bip.net.pl

Drukuj Drukuj Email Email