Funkcjonowanie placówek oświatowych i wychowawczych

12 marca 2020

Komunikat

Zarządu Powiatu w Policach

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zawieszenia zajęć dydaktycznych, informujemy, że placówki oświatowe i wychowawcze, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki funkcjonują następująco:

  • Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach – zajęcia dydaktyczne zawieszone,
  • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży – ograniczony zakres funkcjonowania, działalność prowadzona na terenie ośrodka,
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach – usługi dla klientów zawieszone,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Policach – zajęcia dydaktyczne zawieszone,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie - zajęcia dydaktyczne zawieszone,
  • Dom Dziecka w Policach - zapewniona całodobowa opieka nad wychowankami,
  • Dom Dziecka w Tanowie - zapewniona całodobowa opieka nad wychowankami.

Drukuj Drukuj Email Email