Forum Samorządowe Powiatu Polickiego

6 września 2018

5 września br. w Rajkowie na terenie gminy Kołbaskowo odbyło się kolejne Forum Samorządowe Powiatu Polickiego. Wydarzenie miało szczególny charakter, gdyż było podsumowaniem 4 lat wspólnych działań samorządów na podstawie wypracowanych priorytetów.

Wznowione w grudniu w 2014 r. z inicjatywy Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach, odbywało się cyklicznie przez okres ostatnich czterech lat. Podczas 15 posiedzeń poruszane były m.in. takie tematy jak :

  • infrastruktura drogowa,
  • bezpieczeństwo mieszkańców;
  • opieka na osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
  • wsparcie funkcjonowania służb i inspekcji powiatowych;
  • usprawnianie współpracy urzędów w celu kompleksowej obsługi mieszkańców i inwestorów.

Pośród wymiernych efektów współpracy w oparciu o forum samorządowe można wymienić m.in.:

  • wypracowanie wspólnych stanowisk dotyczących działań w ramach Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego czy Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA;
  • wystosowanie listu otwartego do Prezesa Zarządu PKP PLK o zintensyfikowanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym przez drogę powiatową 3920 Z, która znajduje się na pograniczu miejscowości Przecław i Warzymice. Sygnatariuszami listu byli przedstawiciele władz samorządowych, sołtysi miejscowości Przecław i Warzymice oraz Komendant Powiatowy Policji w Policach, Komendanci Straży Gminnych w Dobrej i Kołbaskowie, a także Komendant Straży Miejskiej w Policach. W efekcie dwa przejazdy kolejowe w Warzymicach mają już rogatki o które mieszkańcy zabiegali wiele lat;
  • realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej  i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016-19;
  • wypracowanie zasad współpracy samorządów przy realizacji projektów w obszarze społecznym tj. np.: Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych Dzienny Dom Senior-WIGOR w Policach;
  • wspólne działania na rzecz utworzenia posterunku Policji w Gminie Kołbaskowo.

Forum Samorządowe Powiatu Polickiego stanowi pewnego rodzaju platformę do dyskusji nad tematami ważnymi dla powiatu, zarówno pod względem społecznym, jak i gospodarczym.  Jest ono spostrzegane  przez włodarzy Gmin i Powiatu jako możliwość kompleksowego podejścia do wielu tematów oraz spójnego i skutecznego działania, dającego szansę na zrównoważony rozwój regionu.

Tekst i Foto: Agnieszka Rychlik-Bakalarz/Wydział Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email