Bezpieczne wakacje od juniora do seniora – FILM

25 lipca 2016

łódź Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Policach na wodzie

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Polickiego do zapoznania się z filmem informacyjno-instruktażowym nt. zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (instruktaż został przeprowadzony przez ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego Oddział w Policach).

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie od dnia 30 czerwca 2016 r. realizuje zadanie publiczne pod tytułem „BEZPIECZNE WAKACJE OD JUNIORA DO SENIORA”, w ramach którego przez tegoroczny okres wakacyjny na terenie Powiatu Polickiego wykonywane będą czynności związane z przeprowadzaniem szeregu działań profilaktyczno-edukacyjnych oraz mających na celu nabycie praktycznych umiejętności w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, w tym zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach.

Projekt współfinansowany jest ze środków finansowych pochodzących z budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok.

Zobacz film

Tekst: Halina Michalak/Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich

Drukuj Drukuj Email Email