1 lutego rozpoczną się prace przy przebudowie odcinka drogowego Police – Szczecin

28 stycznia 2021

Odcinek drogowy Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin

W dniu 8 stycznia 2021 r. pomiędzy Powiatem Polickim, a firmą STRABAG Sp. z o.o. zawarta została umowa na realizację II etapu inwestycji realizowanej w ramach projektu „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police – Szczecin przez m. Przęsocin”.

Zakres inwestycji poszerzony został o przebudowę sieci wodociągowej będącej własnością ZWIK Police Sp. z o.o. STRABAG Sp. z o.o. zrealizuje inwestycję za kwotę 14 851 473,53 zł, z czego wartość prac drogowych wynosi 13 727 256,11 zł, a wartość przebudowy sieci wodociągowej wynosi 1 124 217,42 zł.

Prace związane z realizacją inwestycji rozpoczną się w dniu 1 lutego 2021 r. W pierwszej kolejności wykonawca przystąpi do wycinki drzew, podczas której ruch samochodowy będzie kierowany ręcznie. Pod koniec przyszłego tygodnia, pod warunkiem występowania korzystnych warunków atmosferycznych, planowane jest natomiast rozpoczęcie prac związanych z budową kanalizacji deszczowej, podczas których wprowadzony zostanie ruch wahadłowy sterowany sygnalizację świetlną.

Ruch wahadłowy będzie obowiązywać na odcinku około 280 metrów, od około 160 metrów za nowo powstałą wyspą rozdzielającą jezdnię, do skrzyżowania z ul. Polną w Przęsocinie.

Prace związane z przebudową połączenia drogowego powinny zakończyć się 30 kwietnia 2022 r.

Tekst: Magdalena Sochanowska/Naczelnik Wydziału Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Policach


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email