XXVI sesja Rady Powiatu w Policach – zapowiedź

27 stycznia 2021

Na zdjęciu znajduje się pusta sala sesyjna Starostwa Powiatowego w Policach

Informujemy, że w dniu 29 stycznia 2021 r. (piątek) o godz. 10:00 odbędzie się XXVI sesja Rady Powiatu w Policach. 

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Transmisja z obrad będzie prowadzona online. Link do transmisji opublikowany będzie w dniu sesji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Policach pod adresem: https://powiatpolicki.bip.net.pl/

Porządek obrad XXVI sesji Rady Powiatu w Policach w dniu 29 stycznia 2021 r.

Przepis art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, dodany ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nakłada obowiązek transmitowania obrad rady powiatu i ich utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym obrady Rady Powiatu w Policach są transmitowane na żywo w internecie i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Policach i na stronie internetowej Powiatu Polickiego.

Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku osób widocznych podczas transmisji obrad i na nagraniach) jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1), zgodnie z którym przetwarzanie uznaje się za zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Drukuj Drukuj Email Email