Wspieraj lokalnie – zostaw 1% podatku organizacjom w Powiecie Polickim

28 stycznia 2021

Tło zabudowy miejskiej w kolorze zielonym z napisem przekaż 1%. Pod tym biały napis na czerwonym tle wspieraj lokalnie.

Powiat Policki po raz kolejny zachęca do skorzystania z projektu "Wspieraj lokalnie. Przekaż 1 %". Celem projektu jest efektywne wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych oraz prowadzenie kampanii rozliczania PIT-ów na terenie jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach projektu Powiat Policki posiada dostęp do indywidualnej wersji programu służącego rozliczeniom PIT. Program jest darmowy, w pełni funkcjonalny i gotowy do użycia. Link do strony: https://pitax.pl/rozlicz/starostwo-powiatowe-w-policach/

Zachęcamy zatem Państwa do skorzystania z programu przy rozliczaniu deklaracji podatkowych za 2020 r. Każdy podatnik, który z niego skorzysta, będzie mógł przekazać 1 % swojego podatku jednej z organizacji pożytku publicznego posiadającej siedzibę na terenie Powiatu Polickiego.

„Wspieraj lokalnie. Przekaż 1 %” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Łatwe podatki PIT Online.

Aktualnie 14 organizacji pożytku publicznego posiadających siedzibę na terenie naszego powiatu jest uprawnionych do otrzymania od Państwa 1 % podatku za rok 2020. Poniżej prezentujemy podstawowe informacje o tych organizacjach:

 • Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów
  z siedzibą w Tanowie przy ul. Szczecińskiej 12
  KRS 0000161200
 • Stowarzyszenie „Lions Club” Police
  z siedzibą w Policach ul. Szkolna 2
  KRS 0000206385
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
  w Policach
  z siedzibą w Policach przy ul. Korczaka 57
  KRS 0000218397
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej „Skarb”
  z siedzibą w Policach przy ul. Spółdzielcza 31
  KRS 0000255565
 • Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Dobrej
  z siedzibą w Dobrej przy ul. Szczecińskiej 16a
  KRS 0000349297
 • Stowarzyszenie „Razem”
  z siedzibą w Nowym Warpnie przy ul. Polnej 3
  KRS 000033305
 • Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej „Grajcar”
  z siedzibą w Policach przy ul. Siedleckiej 1a
  KRS 0000228778
 • Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klub im. H. Dunant`a w Policach
  z siedzibą w Policach przy ul. Armii Krajowej 14
  KRS 0000326250
 • Stowarzyszenie Historyczne „549”
  z siedzibą w Policach przy ul. Wróblewskiego 7c/5
  KRS 0000499686
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Amicus”
  z siedzibą w Policach przy ul. Korczaka 43
  KRS 0000224754
 • Fundacja Bracia Mniejsi
  z siedzibą w Mierzynie przy ul. Ekologicznej 38
  KRS 0000388086

Organizacje pożytku publicznego - organizacje krajowe, które posiadają terenowe jednostki organizacyjne (koła) na terenie Powiatu Polickiego. W przypadku tych organizacji sugeruje się wskazanie nazwy konkretnej terenowej jednostki organizacyjnej (koła) w rubryce
PIT-u pn.”Informacje uzupełniające”.

 • Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski ze wskazaniem
  na Koło w Policach
  z siedzibą w Policach przy ul. Grunwaldzkiej 15
  KRS 0000029381
 • Polskie Stowarzyszanie Diabetyków ze wskazaniem na Koło nr 15 w Policach
  z siedzibą w Policach przy ul. Grunwaldzkiej 15
  KRS 0000037573
 • Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce ze wskazaniem na Koło        w Policach
  z siedzibą w Policach przy ul. Piaskowej 5b/7
  KRS 0000154454

1% to nasz mały gest, który innym może dać wiele możliwości!

Powyższa lista powstała w oparciu o wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2020 zamieszczony na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego [patrz: art. 27a ust.1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)].

 

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email