ZASADY FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG W ZAKRESIE REJESTRACJI POJAZDÓW I WYDAWANIA UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI od dnia 14 maja 2020 r.

12 maja 2020

Uprzejmie informujemy, że od dnia 14 maja 2020 r. (czwartek) wznowiona zostaje bezpośrednia obsługa klientów Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Poniżej wskazane zostały obowiązujące nadal obostrzenia:

  • wizyta w urzędzie możliwa będzie wyłącznie przy spełnieniu obowiązku zakrywania w miejscu publicznym ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki oraz po wcześniejszej dezynfekcji rąk,
  • przyjmowanie klientów urzędu odbywać będzie się w kolejności przybycia do urzędu, wyjątek stanowią:
  • osoby, które zostały umówione we wcześniejszym okresie na odbioru dokumentów w dniach 14 i 15 maja 2020 r.,
  • osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, które do dedykowanego im okienka dla przedsiębiorców muszą, tak jak funkcjonowało to do tej pory, umówić telefonicznie termin wizyty.
  • klienci Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg będą wpuszczani do urzędu, przez pracowników, bocznymi drzwiami (z lewej strony budynku), rotacyjnie w ilości osób odpowiadającej ilości czynnych okienek do rejestracji pojazdów i praw jazdy,
  • do rejestracji pojazdów i praw jazdy obowiązywać będą 2 osobne kolejki,
  • z uwagi na zamkniętą kasę banku przyjmowane będą wyłącznie płatności bezgotówkowe dokonywane za pośrednictwem terminali płatniczych,
  • jeżeli będzie istnieć konieczność wniesienia opłaty skarbowej na konto Urzędu Miejskiego w Policach (opłata za złożenie pełnomocnictwa, za uwierzytelnienie kopii dokumentu, za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu lub nabiciu numeru VIN/ tabliczki znamionowej oraz za wydanie zaświadczenia) ww. czynność należy dokonać przed wizytą w urzędzie, a potwierdzenie wniesienia takiej opłaty należy przedłożyć przy okienku podczas realizacji wniosku.

Drukuj Drukuj Email Email