Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 maja 2020 r.

11 maja 2020

Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia placówek wsparcia dziennego, dziennych domów i klubów seniora, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej.

Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 maja 2020 r.

Drukuj Drukuj Email Email