Zarządzanie zespołem i efektywna komunikacja międzykulturowa

1 października 2021

Zrzut z ekranu panelu dyskusyjnego podczas szkolenia online.W tle widać ikonki uczestników szkolenia oraz flagę Polski i Niemiec.

W dniach 26-27 sierpnia 2021 r. odbyły się szkolenia online z tłumaczeniem symultanicznym dla beneficjentów projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie cyfrowej struktury pracy w celu kontynuowania współpracy transgranicznej w obszarze edukacji pomiędzy Powiatem Vorpommern Greifswald i Powiatem Polickim – PL”.

     W spotkaniu szkoleniowym wzięli udział pracownicy Starostwa Powiatowego w Policach, dyrektorzy oraz pracownicy szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki oraz partnerzy z Powiatu Vorpommern Greifswald.

     Tematem szkoleń było „Zarządzanie zespołem wirtualnym z uwzględnieniem współpracy transgranicznej” oraz „Efektywna komunikacja międzykulturowa”.

     Celem pierwszego szkolenia pt. „Zarządzanie zespołem wirtualnym z uwzględnieniem współpracy transgranicznej” było wzmocnienie kompetencji i umiejętności uczestników  w zakresie efektywnego zarządzania zespołem wirtualnym i rozproszonym, jak również skutecznej komunikacji on-line w tego rodzaju zespole.

     W drugim dniu szkolenia pt. „Efektywna komunikacja międzykulturowa” uczestnicy szkolenia zdobyli wiedzę jak wykorzystywać różnice kulturowe w celu poprawy współpracy oraz  jak kierować zespołem pracowników w środowisku wielokulturowym. Spotkanie było również okazją do niezwykle cennej wymiany doświadczeń związanych z komunikacją międzykulturową w środowisku pracy.

     Projekt Nr FMP-0411-20-C pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie cyfrowej struktury pracy w celu kontynuowania współpracy transgranicznej w obszarze edukacji pomiędzy Powiatem Vorpommern Greifswald i Powiatem Polickim“ został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa  (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)”.

Logotyp programu Interreg

 

Tekst i zdjęcie: Milena Bury Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach

Drukuj Drukuj Email Email