Zarząd Powiatu w Policach otrzymał jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium za 2021 rok

27 czerwca 2022

Zarząd Powiatu w Policach podczas obrad sesji Rady Powiatu w Policach

Podczas XLIII sesji Rady Powiatu w Policach, Zarząd Powiatu w Policach otrzymał jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium za 2021 rok. 

Powiatowi radni po zapoznaniu się:

  • ze „Sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Polickiego w 2021 roku”;
  • ze „Sprawozdaniem finansowym Powiatu Polickiego za 2021 rok”;
  • z uchwałą Nr K.50.285.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Polickiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia,
  • z „Informacją o stanie mienia Powiatu Polickiego”;
  • z „Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Policach w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Policach absolutorium za 2021 rok” z dnia 2 czerwca 2022 roku.

udzielili Zarządowi Powiatu w Policach absolutorium za 2021 rok. Za udzieleniem absolutorium zagłosowało 14 radnych. Pięcioro radnych było nieobecnych.

  • Dziękuję radnym opozycyjnym i radnym niezrzeszonym za udzielenie wotum zaufania i absolutorium. To pokazuje, że nasza praca idzie w dobrym kierunku. To też wotum zaufania dla wszystkich osób, które z nami współpracują. Dziękuję też naszym partnerom czyli Wspólnocie Samorządowej Gryf XXI i naszym koalicjantom z Koalicji Obywatelskiej. - mówił Starosta Policki Andrzej Bednarek.

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email