XLIII sesja Rady Powiatu w Policach

27 czerwca 2022

Radni Rady Powiatu w Policach podczas obrad sesji Rady Powiatu w Policach

24 czerwca odbyła się XLIII sesja Rady Powiatu w Policach.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Cezarego Arciszewskiego radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w Policach.

Podczas XLIII sesji Rady Powiatu w Policach podjęto uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2022 rok,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego,
 • w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Policki oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
 • w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach,
 • w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Policach,
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Polickiego,
 • w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Policach,
 • w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Polickiego,
 • w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Polickiego.

Ponadto podczas czerwcowej sesji Rady Powiatu Polickiego odbyła się debata nad „Raportem o stanie Powiatu Polickiego w 2021 r" oraz wysłuchano „Informacji o stanie mienia Powiatu Polickiego”

Kolejna sesja Rady Powiatu w Policach odbędzie się 26 sierpnia.

Porządek obrad XLIII sesji Rady Powiatu w Policach

Link do transmisji XLIII sesji Rady Powiatu w Policach

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email