Zarząd Powiatu w Policach otrzymał absolutorium za 2020 rok

28 czerwca 2021

Zarząd Powiatu w Policach podczas XXXI sesji Rady Powiatu w Policach

Podczas XXXI sesji Rady Powiatu w Policach, Zarząd Powiatu w Policach otrzymał jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium za 2020 rok. 

Powiatowi radni po zapoznaniu się:

  • ze „Sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Polickiego w 2020 roku”;
  • ze „Sprawozdaniem finansowym Powiatu Polickiego za 2020 rok”;
  • z uchwałą Nr LXXIX.200.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Polickiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia
  • z „Informacją o stanie mienia Powiatu Polickiego”;
  • z „Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Policach w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Policach absolutorium za 2020 rok” z dnia 7 czerwca 2021 r.;

udzielili Zarządowi Powiatu w Policach absolutorium za 2020 rok. Za udzieleniem absolutorium zagłosowało 17 radnych. Dwoje radnych było nieobecnych.

  • Dziękujemy Państwu za udzielone absolutorium, szczególnie radnym opozycyjnym. Ten wynik to dla mnie miłe zaskoczenie. Dziękuję kierownictwu urzędu, naczelnikom i pracownikom starostwa, dyrektorom placówek, nauczycielom i pracownikom. Dziękuję także samorządom gminnym - mówił Starosta Policki Andrzej Bednarek.

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email