XXXI sesja Rady Powiatu w Policach

28 czerwca 2021

Radni Rady Powiatu w Policach podczas XXXI sesji Rady Powiatu w Policach

25 czerwca odbyła się XXXI sesja Rady Powiatu w Policach.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Cezarego Arciszewskiego radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w Policach.

Zanim rozpoczęto podejmowanie uchwał, podziękowano za pracę Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Policach Karinie Tataracie oraz przywitano nowego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach Annę Janczurę.

Podczas XXXI sesji Rady Powiatu w Policach podjęto uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2021 rok,
  • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok,
  • zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego,
  • w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Policki oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  • zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2021 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania,
  • w sprawie załatwienia skargi z dnia 23 kwietnia 2021 r. dotyczącej działalności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.
  • w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Policach,
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Polickiego,
  • w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Policach.

Podczas XXXI sesji Rady Powiatu w Policach wysłuchano debaty nad „Raportem o stanie Powiatu Polickiego w 2020 r.” oraz „Informacji o stanie mienia Powiatu Polickiego”.

Kolejna sesja Rady Powiatu w Policach odbędzie się 27 sierpnia 2021 r.

Porządek obrad XXXI sesji Rady Powiatu w Policach

Link do transmisji XXXI sesji Rady Powiatu w Policach

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email