Zarząd Powiatu w Policach otrzymał absolutorium za 2019 rok

29 czerwca 2020

Podczas XIX sesji Rady Powiatu w Policach, Zarząd Powiatu w Policach otrzymał wotum zaufania i absolutorium za 2019 rok. 

Powiatowi radni po zapoznaniu się:

  • ze „Sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Polickiego w 2019 roku”;
  • ze „Sprawozdaniem finansowym Powiatu Polickiego za 2019 rok”;
  • z uchwałą Nr CVIII.232.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Polickiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia,
  • z „Informacją o stanie mienia Powiatu Polickiego”;
  • z „Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Policach w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Policach absolutorium za 2019 rok” z dnia 27 maja 2020 r.;

udzielili Zarządowi Powiatu w Policach absolutorium za 2019 rok. Za udzieleniem absolutorium zagłosowało 14 radnych przy 2 głosach wstrzymujących się. Troje radnych było nieobecnych.

  • Dziękujemy Państwu za udzielone absolutorium. Dziękuję za głosy poparcia i za te wstrzymujące się. Dziękuję kierownictwu urzędu, naczelnikom i pracownikom starostwa, dyrektorom placówek, nauczycielom i pracownikom. Dziękuję także samorządom gminnym - mówił Starosta Policki Andrzej Bednarek.

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email