XIX sesja Rady Powiatu w Policach

29 czerwca 2020

26 czerwca odbyła się XIX sesja Rady Powiatu w Policach.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Cezarego Arciszewskiego radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w Policach.

Zanim rozpoczęto podejmowanie uchwał, podziękowano za wieloletnią pracę p.o. Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Policach Henryce Ewie Buciak.

Podczas XIX sesji Rady Powiatu w Policach podjęto uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2020 rok
  • zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego
  • w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Policach
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Polickiego
  • w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Policach

Podczas XIX sesji Rady Powiatu w Policach wysłuchano debaty nad „Raportem o stanie Powiatu Polickiego w 2019 r.” oraz „Informacji o stanie mienia Powiatu Polickiego”.

Kolejna sesja Rady Powiatu w Policach odbędzie się 28 sierpnia 2020 r.

Porządek obrad XIX sesji Rady Powiatu w Policach

Link do transmisji XIX sesji Rady Powiatu w Policach

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email