Zaproszenie do udziału w Konferencji naukowej na temat: „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – BĄDŹMY RAZEM”

21 kwietnia 2017

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach zaprasza do udziału w Konferencji naukowej na temat: „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – BĄDŹMY RAZEM” organizowanej w Policach w dniu 17 maja 2017 r.
Patronat nad wydarzeniem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Zachodniopomorski Kurator Oświaty oraz Starosta Policki.

Celem konferencji jest upowszechnianie idei wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz znaczenia wcześnie podejmowanych oddziaływań terapeutycznych dla jak najlepszego funkcjonowania dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym w dalszym życiu.

Optymalny rozwój dziecka jest wspólnym celem wszystkich osób uczestniczących w procesie jego edukacji. W przypadku dziecka u którego wykryto nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, niezbędnie jest wczesne podjęcie oddziaływań, których podmiotem jest dziecko i jego rodzina. Małe dzieci są bardziej podatne na terapię i czynią szybsze postępy. Jest to związane z dużą plastycznością mózgu w tym okresie życia. Wczesne działania stymulujące i wspomagające rozwój stwarzają dziecku warunki do zdobywania nowych doświadczeń, by usprawniać lub kompensować zaburzone funkcje. Przyczynia się to do większej samodzielności dziecka oraz lepszej jakości życia w przyszłości.

Podczas konferencji uczestnicy będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy dotyczącej wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej jak i prawno- organizacyjnej. Konferencja będzie też szansą na zapoznania się z metodami pracy terapeutycznej wykorzystywanymi w pracy z dziećmi z zaburzonym rozwojem psychoruchowym.

Konferencja adresowana jest do:

- osób pracujących z małymi dziećmi,

- pedagogów,

- rodziców,

- przedstawicieli instytucji obejmujących wsparciem osoby niepełnosprawne,

- władz samorządowych i oświatowych,

- lekarzy,

- pielęgniarek,

- pracowników służby zdrowia,

- terapeutów prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesną interwencję.

 

PROGRAM KONFERENCJI:

9.15 -9.50 – Rejestracja uczestników konferencji

10.00 Otwarcie konferencji

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach - mgr Anna Elszkowska. Wystąpienia zaproszonych gości (przedstawiciele władz samorządowych, oświatowych)

10.15 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – BYCIE RAZEM fundamentem wsparcia dziecka i rodziny - dr Radosław Piotrowicz, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

10.40 Rozwój małego dziecka, spojrzenie okiem neurologa - dr n. med. Hanna Podraza, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie, Oddział Neurologii Dziecięcej

11.05 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w polskim prawie oświatowym - mgr Jolanta Rafał-Łuniewska, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

11.30 Wczesna interwencja, jako forma rehabilitacji leczniczej, dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego - podstawy prawne- dr n. zdr. Iwona Radlińska, Pomorski Uniwersytet Medyczny

11.55- 12.15 Przerwa kawowa

12.15 Prezentacje z praktyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

- Współpraca Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Policach z samorządem i placówkami w Powiecie Polickim na rzecz dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju - mgr Anna Elszkowska

- Funkcjonalna terapia ręki – wpieranie samodzielności małego dziecka - mgr Małgorzata Włodarczyk, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach

- Rehabilitacja ruchowa we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. Terapia SI - mgr Luiza Klukowska, mgr Barbara Banderowicz, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Policach

- Metoda Montessori. Stymulacja dziecka – mgr Iwona Złotek, mgr Dorota Runiewicz, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tanowie

- Metoda odruchowej lokomocji według Vojty, jako neurofizjologiczna koncepcja usprawniania niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych - mgr Krzysztof Kmetyk, Szpital Publiczny ZOZ w Choszcznie, Oddział Rehabilitacji Medycznej

13.15-13.30 Kalendarium wydarzeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Policach - 45 lat prezentacja multimedialna – mgr Elżbieta Świtała, mgr Patrycja Lutkiewicz

13.30-14.00 Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji

14.00 Poczęstunek

Konferencja odbędzie się w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach przy ul. Siedleckiej 11 a.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Termin nadsyłania formularza zgłoszeniowego upływa z dniem 9 maja 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach, Korczaka 27, 72-009 Police lub pocztą e-mailową na adres: sekretariat@poradniapolice.pl

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie z jednej placówki maksymalnie 2-3 uczestników.

Osoby pragnące otrzymać certyfikat uczestnictwa w konferencji prosimy o zaznaczenie tego w Formularzu zgłoszeniowym.

Zachęcamy również Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których dostępne będą informacje i formularz zgłoszeniowy: www.poradniapolice.pl

Formularz zgłoszeniowy - plik do pobrania


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email