Zaproszenie na webinarium CEDUR dla seniorów

19 stycznia 2023

plakat z informacją o webinarium dla seniorów, po lewej uśmiechnięci seniorzy, kobieta i mężczyzna patrzący na małą dziewczynkę siedzącą obok mężczyzny

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza na webinarium CEDUR dla seniorów pt. „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych”.

Webinarium przeznaczone jest dla seniorów, aby zwiększyć świadomość i uwrażliwić tę grupę społeczną na zagrożenia występujące w Internecie.

Spotkanie odbędzie się 20 stycznia 2023 roku, w godzinach 17:00-18:00.

Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od 16:45.

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

Seminarium online organizowane jest przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektów: Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR oraz Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego – CEBRF, we współpracy z Komendą Główną Policji.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 19 stycznia 2023 roku.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Źródło: Departament Komunikacji Społecznej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Drukuj Drukuj Email Email