Powiat Policki po raz kolejny zachęca do skorzystania z projektu „Wspieraj lokalnie. Przekaż 1,5%”.

20 stycznia 2023

zielone budynki, wyrysowane dachy budynków, okrągłe drzewa na białym tle, akcja przekaż 1,5% w powiecie polickim, wspieraj lokalnie

Celem projektu jest efektywne wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych oraz prowadzenie kampanii rozliczania PIT-ów na terenie jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach projektu Powiat Policki  posiada dostęp do indywidualnej wersji programu  służącego rozliczeniom PIT. Program ten jest darmowy,  w pełni funkcjonalny i gotowy do użycia.

Zachęcamy zatem Państwa do skorzystania z programu przy rozliczaniu deklaracji podatkowych za 2022 r. Każdy podatnik, który z niego skorzysta, będzie mógł przekazać 1,5% swojego podatku jednej z organizacji pożytku publicznego posiadającej siedzibę na terenie Powiatu Polickiego.

„Wspieraj lokalnie. Przekaż 1,5%” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki PIT Online."

Aktualnie 14 organizacji pożytku publicznego posiadających siedzibę na terenie naszego powiatu jest uprawnionych do otrzymania od Państwa 1,5% podatku za rok 2022. Poniżej prezentujemy podstawowe informacje o tych organizacjach:

 • Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów z siedzibą w Tanowie przy ul. Szczecińskiej 12 - KRS 0000161200
 • Stowarzyszenie „Lions Club” Police z siedzibą w Policach ul. Szkolnej 2 - KRS 0000206385
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach z siedzibą w Policach przy ul. Korczaka 57 - KRS 0000218397
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej „Skarb” z siedzibą w Policach przy ul. Spółdzielczej 31 - KRS 0000255565
 • Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Dobrej z siedzibą w Dobrej przy ul. Szczecińskiej 16a - KRS 0000349297
 • Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej „Grajcar” z siedzibą w Policach przy ul. Siedleckiej 1a - KRS 0000228778
 • Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klub im. H. Dunant`a w Policach z siedzibą w Policach przy ul. Armii Krajowej 14 - KRS 0000326250
 • Stowarzyszenie Historyczne „549” z siedzibą w Policach przy ul. Wróblewskiego 7c/5 - KRS 0000499686
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Amicus” z siedzibą w Policach przy ul. Kresowej 5 - KRS 0000224754
 • Stowarzyszenie ‘Razem” z siedzibą w Nowym Warpnie przy ul. Polnej 3 - KRS 0000333056
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy – Fundacja z siedzibą w Mierzynie przy ul. Weleckiej 13B - KRS 0000682444

Organizacje pożytku publicznego - organizacje krajowe, które posiadają terenowe jednostki organizacyjne (koła,oddziały) na terenie Powiatu Polickiego. W przypadku tych organizacji sugeruje się wskazanie nazwy konkretnej terenowej jednostki organizacyjnej (koła, oddziału) w rubryce PIT-u pn.”Informacje uzupełniające”.

 

 • Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski ze wskazaniem na Koło w Policach z siedzibą w Policach przy ul. Grunwaldzkiej 15 - KRS 0000029381
 • Polskie Stowarzyszanie Diabetyków ze wskazaniem na Koło nr 15 w Policach z siedzibą w Policach przy ul. Grunwaldzkiej 15 - KRS 0000037573

 • Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce ze wskazaniem na Oddział  w Policach z siedzibą w Policach przy ul. Piaskowej 5b/7 - KRS 0000154454

 • Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego ze wskazaniem na Hufiec Police Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Policach przy ul. Grunwaldzkiej 13 - KRS OOOO278582

1,5 % to nasz mały gest, który innym może dać wiele możliwości!

Powyższa lista powstała w oparciu o wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2022 zamieszczony na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego [patrz: art. 27a ust.1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn.zm.)]

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

 

Grafika: https://www.pitax.pl/rozlicz/starostwo-powiatowe-w-policach/

Tekst: Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach

Drukuj Drukuj Email Email