Misterium Męki Pańskiej ponownie w ruinach Klasztoru Augustiańskiego w Policach-Jasienicy

21 marca 2023

Na ciemnym tle w środkowej części plakatu Anioł w białek szacie ze skrzydłami przytula klęczącego Jezusaw czerwonej szacie,nad nimi umieszczony jest napis w złotym kolorze Misterium Męki Pańskiej w ruinach klasztoru augustiańskiego w Policach Jasienicy, a pod postaciami zlotym kolorem wskazana data 1 kiwetnia 2023 rok godzina 19.00 i logosy organizatorów, partnerów i sponsorów

W ruinach klasztoru przy kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Policach - Jasienicy, w sobotę przed Niedzielą Palmową tj. 1 kwietnia 2023 r. o godz. 19:00 odbędzie się Misterium Męki Pańskiej.

Przedstawienie teatralne oparte na tekstach Pisma Świętego, ma charakter spektaklu multimedialnego opierającego się na takich elementach jak: słowo, śpiew, gra aktorska, charakteryzacja, kostium oraz wykorzystującego przestrzeń sceniczną w postaci dekoracji, oświetlenia, rekwizytów oraz efektów akustycznych i muzyki.

Wydarzenie to powraca ponownie po 3 latach przerwy spowodowanej pandemią Covid-19.

Organizatorzy: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Policach-Jasienicy, Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi w Policach Jasienicy, Miejski Ośrodek Kultury w Policach i Bractwo Śpiewacze z Tanowa, serdecznie zapraszają do udziału w tym wyjątkowym spektaklu.

Przedsięwzięcie zostało wsparte przez Powiat Policki. 8  marca br. Zarząd Powiatu w Policach podjął uchwałę w sprawie zlecenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Policach realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie promocji Powiatu Polickiego poprzez podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości kulturowej pt. ,,Misterium Męki Pańskiej”.

 

Tekst: Agnieszka Jaguszewska/Wydział Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach

Foto: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Policach-Jasienicy

Drukuj Drukuj Email Email