Zaproszenie do uczestnictwa w opracowaniu projektu „Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2021 r.”

30 września 2020

Grafika przedstawia pomarańczowy napis o treści ngo.pl na białym tle

W związku z rozpoczęciem, przez Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach, prac nad projektem Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2021 r. zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do uczestnictwa w opracowaniu projektu ww. dokumentu.

Mając na uwadze powyższe zachęcamy ww. podmioty prowadzące, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Powiatu Polickiego, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom samorządu powiatowego, do zgłaszania opinii, uwag, propozycji itp. dotyczących zagadnień, o których mowa w art. 5 ust. 2 powołanej ustawy.

Wszelkie stanowiska, spostrzeżenia oraz wnioski w przedmiotowej sprawie można przekazywać pocztą elektroniczną na adres: dudek@policki.pl lub telefonicznie 91 4328 143, w terminie do dnia 6 października 2020 r.

 

 

Tekst: Daria Dudek/Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach

Foto: www.ngo.pl


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email