XXXVI sesja Rady Powiatu w Policach

28 grudnia 2017

22 grudnia odbyła się XXXVI sesja Rady Powiatu w Policach. Była to ostatnia sesja w 2017 roku, podczas której powiatowi radni przyjęli między innymi uchwałę dotyczącą przyjęcia budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok.

Najważniejszym punktem obrad było przyjęcie uchwały dotyczącej budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, za jej przyjęciem głosowało 19 radnych.

Więcej o budżecie Powiatu Polickiego na 2018 rok

XXXVI sesja Rady Powiatu była także okazją do złożenia ślubowania przez nowego radnego. Edward Gałązka zastąpił na stanowisku radnego Pawła Mirowskiego. 

Podczas piątkowej sesji przyjęto między innymi uchwały w sprawie:

  • zmian w budżecie na 2017 rok i wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2024,
  • w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2017,
  • w sprawie zadań w zakresie rehabilitacji do realizacji jeszcze w 2017 r. oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ten cel,
  • w sprawie określenia godzin pracy aptek działających na terenie Powiatu Polickiego,
  • w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Polickiego,
  • w sprawie uchwalenia przyszłorocznego Planu Pracy Rady Powiatu oraz poszczególnych Komisji, w tym rewizyjnej, Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu, Edukacji i Kultury, Promocji, Rozwoju, Sportu i Turystyki, Środowiska, Infrastruktury i Rolnictwa oraz Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Rodzinnej.

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Powiatu w Policach

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email