XXXIX sesja Rady Powiatu w Policach

26 marca 2018

23 marca odbyła się XXXIX sesja Rady Powiatu w Policach.

Po otwarciu i przedstawieniu porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Powiatu Cezarego Arciszewskiego, radni powiatowi przyjęli protokół XXXVIII sesji Rady Powiatu i wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w Policach. 

Starosta Policki Andrzej Bednarek przedstawił między innymi działania związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych.

Podczas obrad, pogratulowano wychowankom Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, którzy w dniach 17-18 marca wywalczyli tytuł Mistrza Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. 

O sukcesie pisaliśmy tutaj

W przerwie obrad, wolontariusze z Hospicjum Królowej Apostołów w Policach przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na budowę hospicjum w Tanowie. 

Podczas XXXVIII sesji Rady Powiatu w Policach podjęto uchwały:

  • zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok,
  • zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego na lata 2018 – 2024,
  • w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystanej dotacji, 
  • w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,
  • w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
  • w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2018 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania.

Ponadto wysłuchano sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach za 2017 rok  wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz sprawozdania z realizacji w 2017 roku Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015 – 2020.

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu w Policach

Kolejna sesja Rady Powiatu w Policach odbędzie się 20 kwietnia br.

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email