XXXIX sesja Rady Powiatu w Policach

29 marca 2022

Radni Rady Powiatu w Policach podczas obrad sesji Rady Powiatu w Policach

25 marca odbyła się XXXIX sesja Rady Powiatu w Policach.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Cezarego Arciszewskiego radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w Policach.

Podczas XXXIX sesji Rady Powiatu w Policach podjęto uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2022 rok ,
  • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok,
  • zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego,
  • w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2022 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania

Ponadto, wysłuchano sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach za 2021 rok” wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej, sprawozdania z realizacji w 2021 r. Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2027 i sprawozdania z wykonania w roku 2021 zadań określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Polickim na lata 2017 – 2024.

Kolejna sesja Rady Powiatu w Policach odbędzie się 29 kwietnia.

Porządek obrad XXXIX sesji Rady Powiatu w Policach

Link do transmisji XXXIX sesji Rady Powiatu w Policach

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email