XXXIII sesja Rady Powiatu w Policach

2 października 2017

29 września odbyła się XXXIII sesja Rady Powiatu w Policach. 

Po przedstawieniu porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Powiatu Cezarego Arciszewskiego, radni podjęli uchwały: zmieniającą budżet Powiatu Polickiego na 2017 rok oraz zmieniającą wieloletnią prognozę finansową Powiatu Polickiego.

Ponadto zmieniono uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2017r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania. 

Wysłuchano także "Informacji z realizacji zadań z zakresu komunikacji, transportu i drogownictwa za okres od 1 października 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.",  informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Polickiego za pierwsze półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku.

Radni przedstawili także priorytety budżetowe na 2018 rok.

Podczas sesji Rady Powiatu Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz wręczył nagrodę za zajęcie 1. miejsca w konkursie pn. "Samorząd Przyjazny Rodzinie" -->  artykuł

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email