Powiat Policki Samorządem Przyjaznym Rodzinie

2 października 2017

Podczas XXXIII sesji Rady Powiatu w Policach Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz wręczył nagrodę za zajęcie 1. miejsca w konkursie pn. "Samorząd Przyjazny Rodzinie".

Nagrodą w konkursie jest otrzymanie tytułu "Samorządu Przyjaznego Rodzinie" oraz 100 tysięcy złotych jako wkład w dalsze działania na rzecz rodziny. 

  • Ten sukces Powiatu Polickiego nie jest sukcesem jednostkowym, jest sukcesem zbiorowym - całej Rady, ale i wszystkich środowisk i instytucji, z którymi na co dzień samorząd współpracuje. W tym roku po raz pierwszy doceniliśmy powiat jako jednostkę samorządu terytorialnego, w poprzednich latach były to gminy: Stargard i Karlino. To dla mnie wielki zaszczyt i ogromna przyjemność pogratulować Państwu działań na rzecz rodzin Powiatu Polickiego - mówił Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Nagrodę z rąk Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego odebrali Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski oraz Starosta Policki Andrzej Bednarek. 

  • Powiat Policki jest jednym z nielicznych powiatów, w którym wprowadzone są unikatowe rozwiązania na rzecz rodziny. Pozyskiwane są duże środki zewnętrzne, wspierane są organizacje pozarządowe. Państwa pracownicy mają wiele pomysłów na dalszy rozwój w tym zakresie. Jesteście w absolutnej czołówce i awangardzie działań społecznych. To widać na tle 21 powiatów w naszym województwie - mówiła Dorota Rybarska-Jarosz dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie.
  • Państwo już powiedzieli wszystko, co najistotniejsze. Ta nagroda jest dla nas motywacją do dalszego działania. Gdyby nie Rada Powiatu to nie moglibyśmy zrealizować tego projektu. Dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do zdobycia tej nagrody, a w szczególności pracownikom Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich, którzy bezpośrednio nadzorowali przebieg konkursu - powiedział Starosta Policki Andrzej Bednarek. 

Działania podejmowane przez Powiat Policki na rzecz rodziny i polityki społecznej to między innymi:

  • prowadzenie Dziennego Domu Senior-Wigor w Policach - przy współpracy z Gminami Powiatu Polickiego:
  • prowadzenie Domu Samotnej Matki w Karwowie
  • działania hospicyjne
  • działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (hostel, aspiranci pracy socjalnej)
  • działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach przy współpracy PCPR (szkoła dla rodziców, mediacje rodzinne)
  • programy terapeutyczno-wychowawcze

Powiat Policki realizuje także Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych, Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i Program Rozwoju Pieczy Zastępczej.

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email