XXIV Wojewódzkie Integracyjne Mistrzostwa Szkół i Ośrodków Specjalnych w Pływaniu

18 stycznia 2019

13 stycznia odbyły się XXIV Wojewódzkie Integracyjne Mistrzostwa Szkół i Ośrodków Specjalnych w Pływaniu. W zawodach wzięło udział 12 placówek, w tym ponad 110 uczestników.

Celem Zawodów było popularyzowanie pływania w środowisku uczniów szkół specjalnych, podnoszenie ich sprawności, a także integracja tych środowisk.

Głównym organizatorem jest SOSW Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach przy współpracy Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych AMICUS.

Pomoc w organizacji udzieliły: Powiat Policki, Zespół Szkół im. I.Łukasiewicza, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sz-nie, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego.

Oficjalnego otwarcia zawodów dokonali między innymi Wicestarosta Policki Joanna Napiwodzka oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski.

Organizatorem z ramienia Ośrodka byli Marcin Hawrylak przy współpracy i pomocy Banderowicz Barbara, Bieniek Kamil, Cholewińska Beata, Cydzik-Hornowska Dorota, Klukowski Piotr, Legiędź Katarzyn, Nitzler Katarzyna, Rosiński Mariusz, Wieleba Artur, Zeissel Piotra, Jędruch Artur, Dybiżbański Marek, Musztafaga Monika, Kałużna Anna, Mitkiewicz Asia.

Zawody odbyły się  na 25-metrowej pływalni Zespołu Szkół im. I.Łukasiewicza przy ul. Siedleckiej 6.  W zawodach uczestniczyły reprezentacje szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych poszczególnych placówek specjalnych.

Placówki, które wzięły udział w zawodach:

1. SOSW Nr 1 DNR
2. SOSW Dzieci Niesłyszących
3. SOSW Dzieci Słabo Słyszących
4. MOW Trzebież
5. SOSW Nr 1 Szczecin
6. SOSW Nr 2 Szczecin
7. Dom Dziecka
8. PSOUU Police
9. Przedszkole Integracyjne Police
10. Zakład Aktywizacji Zawodowej Dołuje
11. Zespół Szkół Police
12. PSOUU Szczecin

Zawodniczki i zawodnicy startowali następujących konkurencjach:
- Styl dowolny 25m
- Styl dowolny 50m
- Styl grzbietowy 50m
- Styl dowolny 100m open
- Sztafeta 4 x 50m stylem dowolnym

Na początku zawodów płynęły dzieci z największą niepełnosprawnością z SOSW Nr 1 DNR często przy pomocy przyborów pływackich na dystansie 25m oraz asystentów (z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego Wydział Nauk o Zdrowiu – kierunek fizjoterapia) których umiejętności pływackie nie pozwalają jeszcze na branie udziału w rywalizacji sportowej.

W zawodach wzięło udział łącznie 31 uczniów Ośrodka. Zawody zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP seriami na czas.

Rolę sędziów mierzących czas na torach pełnili studenci z kierunku wychowanie fizyczne Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego (opiekun prof. US Joanna Kruk).

Zawody poprowadził Artur Jędruch, który był jednocześnie lekarzem zawodów. Sędzia główny i startowy Piotr Zeissel, Sędzia skrutacyjny – Marek Dybiżbański, Sekretariat zawodów - Monika Musztafaga.

Dla zwycięzców wręczono: puchary, medale, nagrody rzeczowe i dyplomy ufundowane przez Powiat Policki, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Amicus, SOSW Nr 1 DNR.

Nagrody wręczali zaproszeni goście, a przybyli: Wicestarosta Policki Joanna Napiwodzka, Przewodniczący Rady Powiatu Cezary Arciszewski, Wicedyrektorzy ośrodka Dorota Cydzik-Hornowska, Wiesława Brzyncka,
Krystyna Watychowicz, kierownik Grup Internackich Joanna Wrzosek.

Na zakończenie każdy uczestnik zawodów otrzymał słodkiego mikołaja, okolicznościową koszulkę i słodycze od Powiatu Polickiego.

Zawody zorganizowali i przeprowadzili pracownicy Kompleksu Rehabilitacyjnego SOSW Nr 1 DNR Czynną pomocą, w przeprowadzeniu zawodów, był udział w charakterze wolontariuszy słuchaczy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie w zawodzie technik masażysta pod kierunkiem Marcina Hawrylaka, którzy opiekowali się
niepełnosprawnymi zawodnikami, oraz pomagali wkładaniu i wyciąganiu z basenu.

Pomoc zapewnili też studenci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego - kierunek Fizjoterapia pod kierunkiem dr Magdaleny Ptak, studenci Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US w Szczecinie pod kierunkiem prof. US Joanny Kruk.

W sumie zaangażowanych było 22 wolontariuszy.

Dodatkowo na zawodach wyłoniono:
Najmłodszy zawodnik – Maksymilian Mazur (SOSW Nr 1 DNR)
Najmłodsza zawodniczka – Natalia Wierszałowicz (SOSW Nr 1 DNR)
Najlepszym pływakiem Powiatu Polickiego została Nikola Lisiak z SOSW Nr 1 DNR

Specjalną nagrodą za osiągnięcia sportowe w pływaniu za rok 2018 uhonorowana została Natalia Czarnuch z SOSW Nr 1 DNR.

Fotogaleria

Sprawozdanie z zawodów

Tekst i Foto: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Policach


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email