Konwent Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego

15 stycznia 2019

Starosta Policki Andrzej Bednarek został wybrany do Wojewódzkiej Rady Pracy.

Reprezentowanie interesów członków Związku Powiatów Polskich, to główny cel Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Starostowie realizują go przez wymianę doświadczeń w zakresie realizowanych przez powiaty zadań, podejmowanie wspólnych działań w wymiarze ogólnowojewódzkim, współpracę  z administracją rządową i samorządową oraz innymi instytucjami z obszaru danego województwa. Starosta Krzysztof Lis od wielu lat przewodzi gremium. 11 stycznia starostwie spotkali się po raz pierwszy, aby ukonstytuować Konwent VI kadencji. Posiedzenie dzięki gościnności dyrektor Krystyny Berdyńskiej odbyło się w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

Powyborcza rzeczywistość oczywiście przyniosła pewne zmiany. Jedenastu starostów zostało wybranych na kolejne kadencje, troje z nich wcześniej sprawowało funkcję wicestarostów, a czworo zostało wybranych po raz pierwszy. Dlatego też gremium musiało się poznać, wybrać przewodniczącego, jego zastępców, zatwierdzić regulamin oraz tryb pracy Konwentu.

Po raz czwarty zaszczytną funkcję przewodniczącego Konwentu Województwa Zachodniopomorskiego będzie sprawował starosta Krzysztof Lis. Starostowie podjęli decyzję jednogłośnie.

Z kolei zastępcami przewodniczącego mianowano: starostę stargardzkiego Iwonę Wiśniewską oraz starostę białogardzkiego Piotra Pakuszto.

Ponadto starostowie wybrali swoich przedstawicieli do innych organów, rad i komitetów:

Wojewódzka Rada Rynku Pracy

Starosta drawski Stanisław Cybula

Starosta policki Andrzej Bednarek

Komitet Monitorujący RPO WZ

Starosta szczecinecki Krzysztof Lis – członek (część wschodnia województwa)

Starosta łobeski Renata Kulik – zastępca

Starosta choszczeński Wioletta Kaszak – członek (część zachodnia województwa)

Starosta goleniowski Tomasz Stanisławski – zastępca

W wojewódzkiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konwent reprezentować będzie starosta kamieński Józef Malec, zaś w skład Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgów Koszalińskiego i Szczecińskiego weszli: starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski oraz starosta goleniowski Tomasz Stanisławski.

Starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski został również rekomendowany do Zarządu Związku Powiatów Polskich.

Po obradach starostowie znaleźli jeszcze chwilę aby zwiedzić Dom Pomocy Społecznej. Każdy z nich otrzymał upominek przygotowany przez pensjonariuszy.

Tekst i Foto: www.powiat.szczecinek.pl


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email