XXII sesja Rady Powiatu w Policach

3 października 2016

W piątek 30 września odbyła się XXII sesja Rady Powiatu w Policach.

Radni podjęli szereg uchwał, między innymi:

  • uchwalili zmiany w budżecie Powiatu Polickiego na 2016 rok,
  • zmienili uchwałę w sprawie ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior-WIGOR w Policach,
  • wyrazili zgodę na dofinansowanie budowy hospicjum stacjonarnego.

Ponadto podczas piątkowej sesji powiatowi radni uznali skargę na Zarząd Powiatu w Policach, dotyczącą konkursu na dyrektora SOSW nr 1 w Policach, za niezasadną oraz wyrazili zgodę na zbadanie skargi na p.o. dyrektora SOSW nr 1 w Policach.

Podczas XXII sesji Rady Powiatu w Policach radni zapoznali się z dwiema informacjami:

  • z realizacji zadań z zakresu komunikacji, transportu i drogownictwa za okres od 1.10.2015r. do 31.08.2016r.
  • o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, według stanu na dzień 30.06.2016r.

Projekty uchwał i informacje z XXII sesji Rady Powiatu w Policach

Kolejna sesja Rady Powiatu w Policach odbędzie się 28 października br.

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Drukuj Drukuj Email Email