XVIII sesja Rady Powiatu w Policach

25 kwietnia 2016

22 kwietnia odbyła się XVIII sesja Rady Powiatu w Policach. Radni przyjęli między innymi uchwały zmieniające budżet Powiatu Polickiego oraz wysłuchali sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy.

Podczas kwietniowej sesji Rady Powiatu w Policach zmieniono uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2016 rok, poinformowano o przekazanych środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przyjęto zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu Senior-WIGOR.

Ponadto powiatowi radni przyjęli uchwałę w sprawie powołania członków do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz zasad jej organizacji i trybu działania. Powierzono również Gminie Dobra zarządzania drogą powiatową na odcinku Szczecin - Dobieszczyn.

Pod koniec sesji radni wysłuchali sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014 – 2020 oraz z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Policach w 2015 r.

Kolejną sesję zaplanowano na 20 maja br.

Fotogaleria

Tekst i foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Drukuj Drukuj Email Email