Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Polickim

26 kwietnia 2016

W Powiecie Polickim powstanie Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego. Składać się będzie z 20 członków, w tym z przedstawicieli Zarządu Powiatu, Rady Powiatu i Organizacji Pozarządowych.

Stosowną uchwałę Rada Powiatu w Policach podjęła podczas kwietniowej sesji Rady Powiatu w Policach. Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego tworzy Zarząd Powiatu, a w jej skład wchodzi 20 członków, w tym: 5 przedstawicieli Rady Powiatu w Policach; 5 przedstawicieli Zarządu i 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych z czterech gmin powiatu polickiego.

  • Zarząd Powiatu w Policach, aby zachować reprezentatywność terytorialną wszystkich gmin, zadecydował, że Gminy Dobra i Kołbaskowo reprezentować będzie po dwóch przedstawicieli, Gminę Nowe Warpno jeden przedstawiciel, a Gminę Police pięciu – mówi Mateusz Frąckowiak koordynator ds. informacji Starostwa Powiatowego w Policach.

Do zadań Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego należeć będzie między innymi:

  • opiniowanie projektów strategii powiatów i gmin,
  • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego, w tym programów współpracy,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną,
  • wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych, w tym zlecania ich organizacjom pozarządowym.

Pierwsze posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego zwoła Zarząd Powiatu w Policach w terminie 30 dni od dnia utworzenia Rady. Później Radni obradować będą w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

To już kolejna Powiatowa Rada utworzona w Powiecie Polickim. Przypomnijmy, że już funkcjonują między innymi: Powiatowa Rada Zatrudnienia, Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. Niedługo ponownie swoją działalność rozpocznie Młodzieżowa Rada Regionu.

Tekst: Mateusz Frąckowiak

 

Drukuj Drukuj Email Email