XVIII posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach

27 marca 2018

W dniu 22 marca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Policach odbyło się XVIII posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach.                   

Głównym tematem spotkania było zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Policach, w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2018 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania.

Po wyczerpujących informacjach przekazanych członkom Rady przez Jana Sławczyńskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Policach oraz Monikę Walenciak przedstawiciela Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach ww. projekt uchwały zostały zaopiniowany pozytywnie.

Po przeprowadzonej dyskusji Beata Chmielewska Członek Zarządu Powiatu w Policach złożyła wszystkim obecnym życzenia z okazji Świąt Wielkanocy.

Tekst: Halina Michalak/Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich

Foto: Sylwia Sowała/Wydział Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email