Ćwiczenia ratownicze „AZOTY-18”

27 marca 2018

Ćwiczenia krajowe pod kryptonimem "AZOTY-18" rozpoczęły się nad ranem 22 marca i trwały nieprzerwanie przez 36 godzin. Manewry odbyły się na terenie gminy Police, w tym część epizodów na terenie Grupy Azoty Police. Punktem przyjęcia sił i środków oraz koncentracji był teren spółki Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Policach przy ul. Fabrycznej.

W ćwiczeniach brały udział jednostki wchodzące w skład centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz siły i środki z terenu powiatu polickiego. Głównie były to specjalistyczne grupy ratownictwa wysokościowego, chemiczno-ekologicznego, grupy poszukiwawczo-ratownicze oraz kompania gaśnicza. Ponadto zaangażowano kompanię szkolną w wariancie logistycznym ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz lubuski pluton logistyczny PSP.

Głównym tłem ćwiczeń był przechodzący przez powiat policki orkan oraz zjawisko „blackout”, które pozbawiło sieć telefonii komórkowej i energię elektryczną cały obszar ćwiczeń”.

W trakcie manewrów przećwiczono następujące scenariusze:

1. Ewakuację osoby nieprzytomnej porażonej prądem elektrycznym oraz osoby przytomnej z objawami paniki z wysokości 43 m z wieży absorpcyjnej GA Police

2. Ewakuację rannego pracownika GA Police z komina o wysokości ok. 100 m.

3. Awarię rurociągu przesyłowego z amoniakiem na zbiorniku GA Police.

4. Poszukiwanie zaginionych osób w lesie.

5. Pożar zbiorników na olej napędowy na terenie GA Police.

6. Obsunięcie części hałdy fosfogipsu w GA Police na maszyny pracujące i uwięzienie trzech osób.

7. Ewakuację osoby nieprzytomnej z konstrukcji kratowej betonowej o wysokości ok. 20 m.

8. Wykonanie przejścia (kładki) linowego dla ruchu pieszego przez kanał wodny.

9. Działania z materiałem promieniotwórczym.

10. Podrzucenie ładunku wybuchowego w tym ewakuacja sztabu i stanowiska kierowania w miejsca zastępcze.

Oficjalne zakończenie ćwiczeń miało miejsce na placu wewnętrznym Zakładowej Straży Pożarnej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ”Police” S.A., gdzie Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacek Rudziński i Wiceprezes Zarządu GA POLICE pan Tomasz Panas podziękowali wszystkim uczestnikom ćwiczeń za m.in. nieprzeciętne zaangażowanie.

Fotogaleria

Tekst: kpt. mgr inż. Piotr Maciejczyk/Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Policach

Foto: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email