XLVIII sesja Rady Powiatu w Policach

27 grudnia 2022

Obrady sesji Rady Powiatu w Policach

23 grudnia odbyła się XLVIII sesja Rady Powiatu w Policach.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Cezarego Arciszewskiego, radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w Policach.

Podczas XLVIII sesji Rady Powiatu w Policach podjęto uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2022 rok,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego,
 • w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2022 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania,
 • w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2023 r. finansowanych lub dofinansowanych z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • w  sprawie  określenia  rozkładu  godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Polickiego,
 • w sprawie uchwalenia „Ramowego Planu Pracy Rady Powiatu w Policach na 2023 rok”,
 • w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok”,
 • w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu na 2023 rok”,
 • w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Edukacji i Kultury na 2023 rok”,
 • w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Promocji, Rozwoju, Sportu i Turystyki na 2023 rok”,
 • w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Środowiska, Infrastruktury i Rolnictwa na 2023 rok”,
 • w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Rodzinnej na 2023 rok”,
 • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego,
 • w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok.

Kolejna sesja Rady Powiatu w Policach odbędzie się 27 stycznia.

Porządek obrad XLVIII sesji Rady Powiatu w Policach

Link do transmisji XLVIII sesji Rady Powiatu w Policach

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email