Budżet Powiatu Polickiego na 2023 rok uchwalony

27 grudnia 2022

Obrady sesji Rady Powiatu w Policach

Podczas XLVIII sesji Rady Powiatu w Policach, która odbyła się w piątek 23 grudnia uchwalono budżet Powiatu Polickiego na 2023 rok.

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok była najważniejszą podczas piątkowych obrad.

Dochody budżetu Powiatu Polickiego ustalone zostały w wysokości 183 328 887,16 zł, a wydatki budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 200 808 698,03 zł. Deficyt budżetu Powiatu Polickiego ustalono w wysokości 17 479 810,87 zł.

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok została przyjęta 14 głosami radnych, przy 1 głosie wstrzymującym.

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email