XLVI sesja Rady Powiatu w Policach

29 października 2018

26 października odbyła się XLVI sesja Rady Powiatu w Policach.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Cezarego Arciszewskiego i wysłuchania Starosty Polickiego Andrzeja Bednarka, który wraz z Zarządem Powiatu przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu, podjęto uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2018 rok
 • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok
 • zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego
 •  w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów wydania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2019 r.
 • w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2019 r. za usunięcie z obszaru wodnego i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Polickiego
 • w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Polickiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 • w sprawie Regulaminu Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
 • w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
 • w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2019 r.”
 • w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Polickiego
 • w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Podczas XLVI sesji Rady Powiatu wysłuchano „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Polickiego w roku szkolnym 2017/2018", sprawozdania z działalności komisji Rady Powiatu w Policach w 2018 roku, sprawozdania z działalności Rady Powiatu w Policach w 2018 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Powiatu w Policach w kadencji 2014 – 2018.

Podczas XLVI sesji rady Powiatu w Policach przedstawiono bohaterów z gminy Dobra, którzy zostali wyróżnieni nagrodą Starosty Polickiego "Postawa godna naśladowania" - więcej informacji.

XLVI sesja Rady Powiatu w Policach była ostatnią w kadencji Rady Powiatu 2014/2018 - więcej informacji.

Porządek obrad XLVI sesji Rady Powiatu w Policach

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email