XLIV sesja Rady Powiatu w Policach

31 sierpnia 2018

31 sierpnia odbyła się XLIV sesja Rady Powiatu w Policach.

Po otwarciu i przedstawieniu porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Powiatu Cezarego Arciszewskiego, radni powiatowi przyjęli protokoły XLII i XLIII sesji Rady Powiatu i wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w Policach.

Podczas XLIV sesji Rady Powiatu w Policach podjęto uchwały:

  • sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2018 rok (Nr druku: 7/XLIV/18).
  • w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok (Nr druku: 8/XLIV/18).
  • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego (Nr druku: 9/XLIV/18).
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Police (Nr druku: 1/XLIV/18).
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobra (Nr druku: 2/XLIV/18).
  • w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Polickiego (Nr druku: 4/XLIV/18).
  • w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Policki” (Nr druku: 5/XLIV/18).
  • w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Policki, a także zasad jego rozliczania oraz udzielania i rozmiaru obniżek (Nr druku: 10/XLIV/18).
  • w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2018 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (Nr druku: 6/XLIV/18).

Pośród gości sierpniowej sesji byli: ustępująca ze stanowiska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach Anna Elszkowska, która została pożegnana brawami i usłyszała podziękowania za swoją wieloletnią pracę oraz została przywitana nowo wybrana Dyrektor Monika Piątkowska. Zgromadzeni powitali również  Panią Justynę Walichiewicz-Jasina Dyrektor nowo powstałego Liceum dla Dorosłych w Policach. Przy kolejnym punkcie obrad swoje sprawozdania przedstawili, wymieniając w kolejności wystąpień: Andrzej Miluch Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebież Tomasz Kulesza oraz reprezentujący Nadleśnictwo Gryfino Daniel Pogorzelec.

Porządek obrad XLIV sesji Rady Powiatu w Policach

Kolejna sesja Rady Powiatu w Policach odbędzie się 28 września 2018 r.

Fotogaleria

Tekst i Foto: Aleksandra Pacholik/Wydział Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email