XLII sesja Rady Powiatu w Policach

29 czerwca 2018

29 czerwca odbyła się XLII sesja Rady Powiatu w Policach.

Po otwarciu i przedstawieniu porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Powiatu Cezarego Arciszewskiego, radni powiatowi przyjęli protokół XLI sesji Rady Powiatu i wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w Policach. 

Gośćmi czerwcowej sesji byli przedstawiciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tanowie, którzy odebrali gratulacje za otrzymanie odznaki honorowej za zasługi dla ochrony praw dziecka Infantis Dignitatis Defensori (Obrońcy Godności Dzieci).

Więcej informacji o wydarzeniu

Podczas XLII sesji Rady Powiatu w Policach podjęto uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2018 rok
  • w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok
  • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego na lata 2018 – 2024 
  •  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji,
  • w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 dla Dorosłych w Policach,
  • w sprawie podziału Powiatu Polickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Policach,
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Polickiego,
  •  w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Policach, 
  •  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Polickiego.

Powiatowi radni zapoznali się z "Informacją o stanie mienia Powiatu Polickiego". 

Porządek obrad XLI sesji Rady Powiatu w Policach

Kolejna sesja Rady Powiatu w Policach odbędzie się 31 sierpnia.

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email