Jednogłośne absolutorium za wykonanie budżetu w 2017 roku

29 czerwca 2018

Podczas XLII sesji Rady Powiatu w Policach, Zarządowi Powiatu jednogłośnie udzielono absolutorium za wykonanie budżetu w 2017 roku. 

Powiatowi radni po zapoznaniu się:

  • ze „Sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Polickiego w 2017 roku”;
  • ze „Sprawozdaniem finansowym Powiatu Polickiego za 2017 rok”;
  • z uchwałą Nr CLIX.312.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Policach sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Polickiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia;
  • z „Informacją o stanie mienia Powiatu Polickiego”;
  • z „Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Policach w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Policach absolutorium za 2017 rok” z dnia 10 maja 2018 r.;

udzielili jednogłośnie Zarządowi Powiatu w Policach absolutorium za 2017 rok.

  • Dziękuję za udzielone absolutorium. Dziękuję także wszystkim dyrektorom, naczelnikom i pracownikom za działania, które przyczyniły się do owocnej i skutecznej pracy. Stanowimy część Powiatu Polickiego i ten dobry wynik jest także Państwa udziałem. Dziękuję za to. To dla nas motywacja do jeszcze intensywniejszej pracy na rzecz społeczności Powiatu Polickiego - mówił Starosta Policki Andrzej Bednarek. 

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email