XL sesja Rady Powiatu w Policach

21 kwietnia 2018

20 kwietnia odbyła się XL sesja Rady Powiatu w Policach.

Po otwarciu i przedstawieniu porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Powiatu Cezarego Arciszewskiego, radni powiatowi przyjęli protokół XXXIX sesji Rady Powiatu i wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w Policach. 

Starosta Policki Andrzej Bednarek przedstawił między innymi działania związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych. Członek Zarządu Powiatu Beata Chmielewska poinformowała o powstawaniu Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych. Przedsięwzięcie realizowane jest przy wsparciu gmin Powiatu Polickiego. 

Gośćmi sesji były zawodniczki i sztab szkoleniowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego Police. Drużyna wywalczyła III miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek, które odbyły się w dniach 4-8 kwietnia w Dębicy. Rada i Zarząd Powiatu pogratulowali drużynie sukcesu. Przypomnijmy, że Powiat Policki jest głównym sponsorem i partnerem drużyny.

Więcej informacji o wizycie

Podczas XL sesji Rady Powiatu w Policach podjęto uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2018 rok,
  • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok,
  • zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego na lata 2018 – 2024,
  •  w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Policki”,
  •  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Policki, a także zasad jego rozliczania oraz udzielania i rozmiaru obniżek,
  • w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki, ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Ponadto wysłuchano sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014 – 2020 oraz z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Policach w 2017 r.

Porządek obrad XL sesji Rady Powiatu w Policach

Kolejna sesja Rady Powiatu w Policach odbędzie się 25 maja.

Fotogaleria

Tekst: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Foto: Konrad Nowak


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email