Punkt informacyjny dla Programu SPOŁECZNIK 2018

20 kwietnia 2018

Szanowni Państwo,
mając na uwadze konieczność jak najszerszego rozpowszechnienia wśród organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Polickiego wszelkich inicjatyw mających wpływ na rozwój działalności tych organizacji  uruchomiony zostanie dla Państwa,  jako praktyczne uzupełnienie  spotkania informacyjnego dot. Programu Społecznik 2018, które odbyło się dnia 19 kwietnia  2018 r. o godz. 18.00 w MOK Police Punkt Informacyjny dot. Programu Społecznik 2018

Osoby zainteresowane mogłyby skonsultować przygotowany wniosek i uzyskać praktyczne informacje.

Punkt czynny będzie w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

24 kwietnia 2018 r. (wtorek):

-od godz. 12.00 do 15.00

pok. 18 w Starostwie Powiatowym w Policach

oraz

-od godz. 15.30 do 18.00

w holu Pływalni Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Drukuj Drukuj Email Email