XII sesja Rady Powiatu w Policach

27 października 2019

25 października odbyła się XII sesja Rady Powiatu w Policach.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Cezarego Arciszewskiego radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w Policach, w którym to Starosta Policki Andrzej Bednarek poinformował o realizowanych inwestycjach drogowych na terenie Powiatu Polickiego.

Podczas XII sesji Rady Powiatu w Policach podjęto uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2019 rok
  • zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego
  • w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów wydania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2020 r. 
  • w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2020 r. za usunięcie z obszaru wodnego i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Polickiego
  • w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Polickiego na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza
  • w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Policach w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach
  • zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej Nr 3 dla Dorosłych w Policach i Centrum Kształcenia Praktycznego w Policach oraz połączenia ich w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach
  • zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w  2019 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania
  • w sprawie załatwienia petycji z dnia 31 lipca 2019 r. dotyczącej wprowadzenia w życie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Podczas XII sesji Rady Powiatu w Policach wysłuchano także  "Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Polickiego w roku szkolnym 2018/2019".

Kolejna sesja Rady Powiatu w Policach odbędzie się 22 listopada 2019 roku.

Porządek obrad XII sesji Rady Powiatu w Policach

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email