Wydział Dróg Publicznych

Magdalena Sochanowska - naczelnik wydziału
tel: 914328104, e-mail: sochanowska@policki.pl

Agnieszka Siek - zastępca naczelnika wydziału
tel 91 43 28 150, e-mail: siek@policki.pl

Jan Włodarczyk – inspektor – organizacje ruchu
tel: 91 43 28 105, e-mail: wlodarczyk@policki.pl

Kornel Jasiński – kontroler techniczny - kontrola techniczna stanu dróg powiatowych
tel: 91 43 28 105, e-mail:  jasinski@policki.pl  

Natalia Rynkiewicz - główny specjalista - uzgadnianie lokalizacji urządzeń oraz zjazdów w pasie drogowym
tel: 91 43 28 153, e-mail: rynkiewicz@policki.pl

Bogumiła Kopocińska – główny specjalista – zajęcia pasa drogowego, ewidencja dróg powiatowych
tel: 91 43 28 153, e-mail: kopocinska@policki.pl

Weronika Abram - Referent
tel 91 43 28 150, e-mail: abram@policki.pl

Opłaty administracyjne należy wnosić na rachunek Starostwa Powiatowego w Policach nr: 88 1240 3943 1111 0000 4135 6946 

Opłaty skarbowe należy wnosić na rachunek Urzędu Miejskiego w Policach nr: 71 1240 3927 1111 0010 6012 9650

 

Drukuj Drukuj Email Email