Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Godziny obsługi interesantów Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg:
poniedziałek 7.30 – 15.45
wtorek – czwartek 7.30 – 15.15
piątek – 7.30 - 14.45

System kolejkowy - podgląd stanu kolejki:

https://www.bezkolejki.eu/sppolice/QueueStatus

Kontakt:

Magdalena Sochanowska - naczelnik wydziału
tel: 914328104, e-mail: sochanowska@policki.pl

Katarzyna Szeremeta - z-ca naczelnika wydziału - transport drogowy, stacje kontroli pojazdów, diagności, odszkodowania za uszkodzenie pojazdu
tel: 91 4328101, e-mail: szeremeta@policki.pl

Monika Wiśniewska – podinspektor – ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy i wykładowcy, usuwanie pojazdów z dróg powiatowych, rejestracja pojazdów (okienko dla firm)
tel: 91 43 28 101, e-mail: m.wisniewska@policki.pl

Aleksandra Boroszko - starszy specjalista - rejestracja pojazdów
tel: 91 312 39 90, e-mail:  boroszko@policki.pl

Dorota Opłatek - główny specjalista - rejestracja pojazdów
tel: 91 312 39 90, e-mail: oplatek@policki.pl

Agnieszka Półtorak – podinspektor - prawa jazdy
tel: 91 43 28 159, e-mail: poltorak@policki.pl

Anna Polska - podinspektor - prawa jazdy
tel: 91 43 28 159, e-mail: polska@policki.pl

Jan Włodarczyk – inspektor – organizacje ruchu
tel: 91 43 28 105, e-mail: wlodarczyk@policki.pl

Tomasz Woźniak – kontroler techniczny - kontrola techniczna stanu dróg powiatowych
tel: 91 43 28 105, e-mail:  twozniak@policki.pl

Natalia Wasielewska - podinspektor - uzgadnianie lokalizacji urządzeń oraz zjazdów w pasie drogowym
tel: 91 43 28 153, e-mail: wasielewska@policki.pl

Bogumiła Kopocińska – starszy specjalista – zajęcia pasa drogowego, ewidencja dróg powiatowych
tel: 91 43 28 153, e-mail: kopocinska@policki.pl

Filia Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg

72-005 PRZECŁAW 58
nr telefonu: 91 434 80 71

Godziny obsługi interesantów :
Poniedziałek 7.30 - 15.45
Wtorek, Środa i Czwartek 7.30 - 15:15
Piątek 7.30 - 14.45

System kolejkowy - podgląd stanu kolejki:

https://www.bezkolejki.eu/spprzeclaw/QueueStatus

Kontakt:

Sylwia Świątek – podinspektor– rejestracja pojazdów
tel: 91 434 80 71, e-mail: swiatek@policki.pl

 

Opłaty administracyjne należy wnosić na rachunek Starostwa Powiatowego w Policach nr: 88 1240 3943 1111 0000 4135 6946 

Opłaty skarbowe należy wnosić na rachunek Urzędu Miejskiego w Policach nr: 71 1240 3927 1111 0010 6012 9650

 

REJESTRACJA POJAZDÓW I WYDAWANIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI W CZASIE EPIDEMII

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697), wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać - do odwołania - ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. Jako zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom wskazane zostały m.in. sprawy z zakresu wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych.

W związku z powyższym, mając na uwadze, że Starostwo Powiatowe w Policach wyłączone jest z bezpośredniej obsługi interesantów, w celu umówienia terminu osobistej wizyty w urzędzie należy kontaktować się telefonicznie lub mailowo z odpowiednimi pracownikami Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg:

 

Informacji w powyższych sprawach udziela również podczas dyżuru:

Jednocześnie poniżej wskazujemy, że wszystkie sprawy, które można dokonać wyłączając osobiste stawiennictwo w urzędzie są dokonywane drogą elektroniczną, w szczególności w formie korespondencji e-mail lub poprzez ePUAP, a także w formie tradycyjnej korespondencji pocztowej.

UWAGA!

Przypominamy, że aby ograniczyć wizyty w urzędach w czasie epidemii przedłużone zostały terminy na dokonanie rejestracji pojazdów i terminy ważności badań lekarskich i psychologicznych kierowców.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj i tutaj.

 

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG W ZAKRESIE REJESTRACJI POJAZDÓW I WYDAWANIA UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI od dnia 14 maja 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 14 maja 2020 r. (czwartek) wznowiona zostaje bezpośrednia obsługa klientów Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg w zakresie rejestracji pojazdów
i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Poniżej wskazane zostały obowiązujące nadal obostrzenia:

 • wizyta w urzędzie możliwa będzie wyłącznie przy spełnieniu obowiązku zakrywania w miejscu publicznym ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki oraz po wcześniejszej dezynfekcji rąk,
 • przyjmowanie klientów urzędu odbywać będzie się będzie w kolejności przybycia do urzędu, wyjątek stanowią :
 • osoby, które zostały umówione we wcześniejszym okresie na odbioru dokumentów
  w dniach 14 i 15 maja 2020 r.,
 • osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, które do dedykowanego im okienka dla przedsiębiorców muszą, tak jak funkcjonowało to do tej pory, umówić telefonicznie termin wizyty.
 • klienci Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg będą wpuszczani do urzędu, przez pracowników, bocznymi drzwiami (z lewej strony budynku), rotacyjnie w ilości osób odpowiadającej ilości czynnych okienek do rejestracji pojazdów i praw jazdy,
 • do rejestracji pojazdów i praw jazdy obowiązywać będą 2 osobne kolejki,
 • z uwagi na zamkniętą kasę banku przyjmowane będą wyłącznie płatności bezgotówkowe dokonywane za pośrednictwem terminali płatniczych,
 • jeżeli będzie istnieć konieczność wniesienia opłaty skarbowej na konto Urzędu Miejskiego
  w Policach (opłata za złożenie pełnomocnictwa, za uwierzytelnienie kopii dokumentu,
  za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu lub nabiciu numeru VIN/ tabliczki znamionowej oraz za wydanie zaświadczenia) ww. czynność należy dokonać przed wizytą
  w urzędzie, a potwierdzenie wniesienia takiej opłaty należy przedłożyć przy okienku podczas realizacji wniosku.

Drukuj Drukuj Email Email